O nama

CPU d.o.o. / online trgovina

Jošani bb, 77220 Cazin

Bosna i Hercegovina

Prodaja: +387 37 512 850
Servis: +387 37 518 101
e-mail: comp@bih.net.ba

 • Br.reg.: 017-0-Reg-10-000380
 • ID Broj: 4263591710007
 • PDV Broj: 263591710007
 • UNICREDIT BANK: 338-520-22165676-67;
 • VOLKS BANK: 140-305-00244783-66;
 • BBI Bank: 141-4765-32000-2224P

  Dolaskom novog milenija, svijet elektronske tehnike je znatno napredovao. Bez iste sadasnji svijet nebi efektivno funkcionisao na nacin na koji funkcionise sada. Sukladno tome, rad kompanije CPU d.o.o. je zasnovan na dugogodisnjoj nabavci, prodaji te servisiranju kompjutera i kompjuterske opreme. Stacionirana je u zapadnoj Bosni i Hercegovini u gradu Cazin a podrzana je i radi u uskoj saradnji sa kompanijama iz cijelog regiona. Kompanija je u zadnjih nekoliko godina u stalnom porastu.

  Interes i fokus CPU kompanije je usmjeren na polje elektronike gdje su prijasnje promjene u marketingu pokazale znatnu mogucnost poboljsanja prometa koji ranije nije postojao. Rad se iskljucivo zasniva na veleprodaji, maloprodaji kao i servisiranju kompjutera i druge elektronske opreme. Cilj kompanije je da ostvari stabilno prisustvo u ovom polju na Unsko Sanskom Kantonu, kao i cijelom regionu sa mogucnoscu ponude produkata sa najboljim mogucim cijenama. U cilju ostvarenja takve ambicije, kompanija suradjuje sa firmama i distributerima iz Bosne i Hercegovine kao i iz susjednih zemalja kako bi se kreirala, izgradila i povezala trgovina inovativnih IT produkata koristeci tradicionalne i moderne puteve distribucije.

  CPU d.o.o. je kompanija orijentisana na cjelokupni rezultat koja radi na povecanju vrijednosti svojih partnera, prodaji najkvalitetnije kompjuterske opreme te pruzanju najefektivnije podrske svojim kupcima. Filozofija CPU istice dodavanje vrijednosti na izgradno-produktivni ciklus vele/malo prodaje najnovijih hardvera, softvera te servisiranjem istih.
  U eri gdje potrosaci definiraju brendove, gdje je kolektivni glas i misljenje mase izrazen kroz digitalne platforme, fokus CPU d.o.o. je prodaja tih platformi (kao kompetativna prednost) u cilju sticanja zadovoljstva kupca te dosezanje sire podrske publiciteta.

  CPU d.o.o. je sastavljen od tima kreativnih individualaca sa internacionalnim iskustvom na svim poljima menadzmenta, financija, i marketinga koji ce Vam sa zadovoljstvom pomoci da uz pomoc vrhunske opreme dostignete svoj željeni cilj.

   

  With the turn of new millennium the world of electronic technology has incredibly progressed. Without it, the world we now know would definitely not be the same. Accordingly, CPU InfoTech is focused on importing, procuring, sales and maintenance of computers and other electronic devices. Company is located in west Bosnia and Herzegovina, city of Cazin. It is supported and closely work with partners from entire region. The company has continuous growth over the past few years.

  CPU InfoTech-s latest interest is focused towards field of electronics where recent market shifts have presented significant revenue opportunities previously unavailable. Entire work is based on wholesale, retail and installation/maintenance of computers and other electronic equipment. The company’s goal is to achieve a stable presence in the market at Una-Sana Canton and entire region while offering newest products at best possible prices. In order to pursue such ambition, CPU InfoTech works with other companies and distributors from Bosnia and Herzegovina as well from neighboring countries in order to create, maintain and bring the market innovative IT products through traditional and modern distribution channels.

  CPU InfoTech is a result-oriented company that works to increase value of its partners, sales of high quality computer equipment and accessories while offering most effective support to its customers. The philosophy of CPU InfoTech emphasizes the importance of adding value at the development-production cycles by utilizing the latest hardware, software and its maintenance.

  In an era in which customers are defining brands through the collective voices of mass opinion being expressed through digital platforms, CPU InfoTech is focused in sales of such platforms in order to acquire customer satisfaction and reach a broader audience base.

  CPU InfoTech is comprised of a team of creative individuals with international experience in field of management, finance, marketing which will with pleasure help you to reach your goal using our top electronic equipment.