Garancije

Garancija započinje od trenutka prodaje proizvoda a dokazuje se originalnom garancijom proizvođača robe ili ovlaštenog distributera.

Garantni list mora biti ispravno popunjen i ovjeren od strane prodavača robe.

Rok trajanja garancije na proizvod je propisan od strane proizvođača, i jasno upisan na garantnom listu. U koliko u toku trajanja garantnog roka uređaj mora biti servisiran, potrebno je isti servisirati u ovlaštenim servisima ili u našem servisu. U slučaju da se proizvod servisira od strane trećih lica, gubite pravo na garanciju. Zakonski predviđen maksimalni rok trajanja servisa je 45 dana, nakon kojeg ako uređaj nije popravljen, kupac ima pravo tražiti novi, zamjenski uređaj.

Ukoliko se proizvod koji je potrebno zamjeniti više ne proizvodi, CPU doo se obavezuje da će ga zamjeniti sa ekvivalentnim proizvodom.